เกี่ยวกับบริการของเรา


บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด เป็นบริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง OEM ODM ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีประวัติยาวนานกว่า 65 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ Butae' (บูเต้) และ Attitude (แอททิจูด)  บริษัทดำเนินธุกิจโดยยึดถือนโยบายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม และยังได้รับมาตรฐานตาม ISO, GMP
 
 
 
 

ผลิตสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม
Manufacturing Service
 
Research & Development
 
Packaging Service
 
FDA Regulation Service
 
Design & Branding
 
Sales & Marketing
 
 
Click To Edit Block